• Λεωφόρος Ρεθύμνου 6, 5330, Αγία Νάπα, Κύπρος
  • Δευ - Παρ 8.00 - 21.00 | Σαβ 08:00 - 14:00
  • Αγγλικα
  • Ελληνικα

RAMP Tool

RAMP Ι

Το RAMP I χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό (διαλογή) και την αξιολόγηση των φυσικών παραγόντων κινδύνου τραυματισμού κατά την χειροκινητική εργασία, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ). Ο χειρωνακτικός χειρισμός περιλαμβάνει, για παράδειγμα, χειροκίνητη ανύψωση, κράτημα, ώθηση ή τράβηγμα φορτίων. Σε υψηλή ή παρατεταμένη έκθεση στους παράγοντες κινδύνου αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης ή επιδείνωσης των ΜΣΔ.

Χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο για να αξιολογήσουμε τον τρόπο με το οποίο ο ασθενης εργάζεται κατά τη διάρκεια μιας μέσης εργάσιμης ημέρας. Σπάνια σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις όπου η αξιολόγηση δεν μπορει να δικαιολογηθεί .

Αξιολόγηση της εργασίας ενός προισταμένου που είναι εκπρόσωπος ομάδας εργαζομένων που εκτελούν το ίδιο είδος εργασίας, ή, εναλλακτικά, δύο άτομα που εκτελούν παρόμοια εργαασία, έτσι ώστε η διαφοροποίηση μεταξύ των εργαζομένων λαμβάνεται κάπως υπόψη.

RAMP I ‐ Κατάλογος ελέγχου για τον έλεγχο των φυσικών κινδύνων για χειρωνακτικό χειρισμό

  • Στάση Εργασίας
  • Κινήσεις εργασίας και επαναλαμβανόμενη εργασία
  • Εργασίες ανύψωσης
  • Εργασία ώθησης και τραβήγματος
  • Επηρεάζοντας φυσικούς παράγοντες χέρι / βραχίονας
  • Οργανωτικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες εργασίας
  • Αντιληπτή σωματική δυσφορία (που λαμβάνεται από 5 άτομα που κάνουν την ίδια εργασία)

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν εάν έχει προσδιοριστεί ή όχι κάποιος παράγοντας κινδύνου. Εάν δεν έχει εντοπιστεί παράγοντας κινδύνου, ο κίνδυνος εμφάνισης προβλημάτων ΜΣΔ εκτιμάται ότι είναι χαμηλός για τα άτομα με φυσιολογική φυσική ικανότητα.

Εάν έχουν εντοπιστεί ένας ή περισσότεροι παράγοντες κινδύνου, αυτό σημαίνει ότι είτε υπάρχει υψηλός κίνδυνος ανάπτυξης ΜΣΔ, είτε απαιτείται μια εξειδικευμένη ανάλυση για να εκτιμηθεί κατά πόσον ο κίνδυνος είναι χαμηλός, μέτριος ή υψηλός.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορεί να πραγματοποιηθεί μια εξειδικευμένη ανάλυση με την ενότητα RAMP II. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης RAMP I παρουσιάζεται σε τρία επίπεδα κινδύνου και προτεραιότητας:

Υψηλό ρίσκο. Η κατάσταση φόρτωσης έχει τέτοιο μέγεθος και χαρακτηριστικά που πολλοί εργαζόμενοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μυοσκελετικών διαταραχών. Θα πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στα μέτρα βελτίωσης.


Ερευνήστε περαιτέρω. Απαιτείται μια σε βάθος ανάλυση για την αξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου. Μια εξειδικευμένη ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί, για παράδειγμα, με τη μονάδα RAMP II.

 


Χαμηλός κίνδυνος. Η κατάσταση φόρτωσης έχει τέτοιο μέγεθος και χαρακτηριστικά που οι περισσότεροι εργαζόμενοι διατρέχουν χαμηλό κίνδυνο εμφάνισης μυοσκελετικών διαταραχών. Ωστόσο, άτομα με μειωμένη φυσική ικανότητα μπορεί να είναι σε κίνδυνο. Ενδέχεται να χρειαστούν εξατομικευμένα μέτρα βελτίωσης.

RAMP II

Το RAMP II προορίζεται για ανάλυση εις βάθος και αξιολόγηση των φυσικών παραγόντων κινδύνου εργονομίας κατά την εργασία με χειρωνακτικό χειρισμό, ο οποίος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ). Ο χειρωνακτικός χειρισμός περιλαμβάνει, για παράδειγμα, χειροκίνητη ανύψωση, κράτημα, ώθηση ή τράβηγμα φορτίων. Σε υψηλή ή παρατεταμένη έκθεση στους παράγοντες κινδύνου αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης επιδεινούμενων ΜΣΔ.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διδακτούν στον τρόπο με τον οποίο η εργασία θα πρέπει να εκτελείται με τον κατάλληλο τρόπο. Όσοι εκτελούν την αξιολόγηση θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Διαφορετικά, η αξιολόγηση θα πρέπει να διενεργείται σε συνεργασία με κάποιον με τις απαραίτητες γνώσεις. Το άτομο που διενεργεί την αξιολόγηση θα πρέπει να έχει συμμετάσχει σε ένα βασικό μάθημα φυσικής εργονομίας, μια εισαγωγή στη μέθοδο RAMP και θα πρέπει να έχει διαβάσει το εγχειρίδιο RAMP.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης RAMP II παρουσιάζεται σε τρία επίπεδα κινδύνου και προτεραιότητας:

Υψηλό ρίσκο. Η κατάσταση φόρτωσης έχει τέτοιο μέγεθος και χαρακτηριστικά που πολλοί εργαζόμενοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μυοσκελετικών διαταραχών. Θα πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στα μέτρα βελτίωσης.


Κίνδυνο. Η κατάσταση φόρτωσης έχει τέτοιο μέγεθος και χαρακτηριστικά που ορισμένοι εργαζόμενοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μυοσκελετικών διαταραχών. Πρέπει να ληφθούν μέτρα βελτίωσης.


Χαμηλός κίνδυνος. Η κατάσταση φόρτωσης έχει τέτοιο μέγεθος και χαρακτηριστικά που οι περισσότεροι εργαζόμενοι διατρέχουν χαμηλό κίνδυνο εμφάνισης μυοσκελετικών διαταραχών. Ωστόσο, άτομα με μειωμένη φυσική ικανότητα μπορεί να είναι σε κίνδυνο. Ενδέχεται να χρειαστούν εξατομικευμένα μέτρα βελτίωσης.

Πίνακας σύγκρισης Επαναλήψεων και Βάρος

Δείγμα της Αξιολόγησης RAMP II:

Στάσεις του κεφαλιού 1

Έλεγχος εάν έχουμε μια σαφή κάμψη της κεφαλής προς τα εμπρός ή διαγώνια, ή συστροφή διαγώνια όπως (Βλέπε Εικόνα)

Στάσεις του κεφαλιού 2

Έλεγχος εάν έχουμε μια σαφή κάμψη του κεφαλιού προς τα πίσω όπως (Βλέπε εικόνα)

Στάση Πλάτης- Μέτρια κάμψη

Έλεγχος της μέτριας κάμψης του άνω μέρους του σώματος προς τα εμπρός ή διαγώνια όπως (βλέπε εικόνα παρακάτω)

Στάση Πλάτης - Σημαντική κάμψη και συστροφή

Έλεγχος εάν έχουμε μια σαφή κάμψη του κεφαλιού προς τα πίσω συμβαίνει (Βλέπε εικόνα)

Στάση άνω βραχίονα

Έλεγχος εάν η εργασία εκτελείται με το χέρι στο επίπεδο ή πάνω από το επίπεδο του ώμου (βλέπε εικόνα παρακάτω)

Στάση του καρπού

Έλεγχος εάν η εργασία που εκτελείται με σαφώς λυγισμένο καρπό (βλ. εικόνα)

Στάση άνω βραχίονα

Έλεγχος εάν η εργασία που εκτελείται με το χέρι βρίσκεται εκτός της περιοχής εργασίας (βλ. εικόνα παρακάτω)

Χώρος και επιφάνεια στάσης

Έλεγχος εάν υπάρχει έλλειψη χώρου για τα πόδια ή εάν η επιφάνεια είναι ασταθής (βλέπε εικόνα παρακάτω)

Επαναλαμβανόμενη εργασία - Κινήσεις του βραχίονα και του καρπού.

Έλεγχος του τρόπου με τον οποίο εκτελούνται οι κινήσεις του βραχίονα και εάν εμφανίζονται παρόμοιες κινήσεις του καρπού (βλ. εικόνα παρακάτω)Επαναλαμβανόμενη εργασία - Τύπος λαβής & συχνότητας

Έλεγχος της λαβής με το άνω των χεριών (παλάμη στραμμένη προς τα κάτω), ευρεία λαβή δακτύλου ή λαβή τσιμπήματος που χρησιμοποιείται κατά την ανύψωση ή τη συγκράτηση αντικειμένων άνω των 0,5 kg (βλ. εικόνα παρακάτω)

Hi, How Can We Help You?