• Λεωφόρος Ρεθύμνου 6, 5330, Αγία Νάπα, Κύπρος
 • Δευ - Παρ 8.00 - 21.00 | Σαβ 08:00 - 14:00
 • Αγγλικα
 • Ελληνικα

Μυοσκελετική Αξιολόγηση

Μυοσκελετική Αξιολόγηση

assesement-background-gr

Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση

Μια ολοκληρωμένη και δομημένη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση περιλαμβάνει τα υποκειμενικά συμπτώματα, τα αντικειμενικά ευρήματα, την συνεκτίμηση αυτών των ευρημάτων και την δημιουργία του πρωτόκολλου θεραπείας. Στόχος μας είναι  η διαδικασία της συνεκτίμησης των ευρημάτων προκειμένου να επιλεγούν τα κατάλληλα μέσα και τεχνικές που θα εφαρμοστούν στην φυσικοθεραπευτική παρέμβαση. Είναι επίσης απαραίτητη πριν την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας, αλλά και κατά την διάρκεια και στο τέλος της θεραπείας, σαν μέσο επαναξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του φυσικοθεραπευτικού πλάνου.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της κλινικής- φυσικής εξέτασης/ αξιολόγησης (αντικειμενική αξιολόγηση) εκτελούνται ειδικές δοκιμασίες) για να αποφασιστεί αν υπάρχει ανάγκη για παραπομπή ή για συνεργασία με άλλους ειδικούς σε περιπτώσεις  παρουσίας παραγόντων κινδύνου (κόκκινες σημαίες).

Στο τέλος της αξιολόγησης γίνεται συνεκτίμηση των ευρημάτων έτσι ώστε να κατατάξουμε  και να αναγνωρίσουμε την δυσλειτουργία, το στάδιο του τραυματισμού, τη βαρύτητα της πάθησης , την γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς, τις λειτουργικές απαιτήσεις, τους περιορισμούς και τις τυχών ανικανότητες του ατόμου.

Τέλος κατά την οργάνωση του πλάνου θεραπείας και  με τη βοήθεια του ασθενή, θέτονται οι ρεαλιστικοί στόχοι του προγράμματος. Γίνεται η επιλογή των κατάλληλων μέσων και τεχνικών που θα εφαρμοστούν  στην φυσικοθεραπευτική παρέμβαση, και αποφασίζεται  η συχνότητα των θεραπειών  λαμβάνοντας υπόψη το στάδιο και την πάθηση.

Ολοκληρωμένη και δομημένη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση η οποία περιλαμβάνει:

 • Υποκειμενικά συμπτώματα
 • Αντικειμενικά ευρήματα
 • Συνεκτίμηση των ευρημάτων προκειμένου να επιλεγούν τα κατάλληλα μέσα και τεχνικές που θα εφαρμοστούν στην φυσικοθεραπευτική παρέμβαση
 • Κλινική- φυσική εξέταση/ αξιολόγηση (αντικειμενική αξιολόγηση)
 • Εαν υπάρχει ανάγκη για παραπομπή ή για συνεργασία με άλλους ειδικούς σε περιπτώσεις  παρουσίας παραγόντων κινδύνου (κόκκινες σημαίες)
 • Επαναξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του φυσικοθεραπευτικού πλάνου

Με την ολοκλήρωση της Φυσικοθεραπευτικής Αξιολόγησης θα εντοπίσουμε τα ακόλουθα:

 • Ρεαλιστικοί στόχοι του προγράμματος θεραπείας
 • Αναγνώριση της δυσλειτουργίας
 • Το στάδιο του τραυματισμού
 • Τη βαρύτητα της πάθησης
 • Τις λειτουργικές απαιτήσεις, τους περιορισμούς και τις τυχόν ανικανότητες του ατόμου.
 • Την γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς
Hi, How Can We Help You?